บริษัท ทรัยคาสท์ จำกัด

Who we are

ก่อตั้งขึ้น พ.ศ.2548 ซึ่งมีความชำนาญพิเศษ ด้านสื่อทางเลือกใหม่ หรือ New Media โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบ Internet Streaming รับการว่าจ้างทำระบบ Web TV ในโครงการต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและภารเอกชน ด้วยศักยภาพด้าน ระบบ Internet Streaming และความพร้อมทั้งเครื่องมือ และบุคลากรทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงวัฒนธรรมให้จัดทำระบบคุณภาพสื่อ (Media Evaluation System : ME System) หรือที่รู้จักในชื่อ www.me.in.th จุดเด่นของ www.me.in.th คือผู้ชมสามารถประเมินรายการ ทั้งรายการสดและย้อนหลังได้และ www.me.in.th ยังเป็น Strem portal ของการทำ TV Online ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งสามารถรองรับผู้ชมได้พร้อมกันถึง 10,000-30,000 คน ทั้งนี้ ผู้ชมสามารถดูรายการย้อนหลังได้ก็ต่อเมื่อสมัครสมาชิกกับ www.me.in.th ซึ่งขณะนี้มีสมาชิก มากกว่า 330,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ติดต่อ

Get in touch

ติดต่อตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเราโดยตรงได้ที่

ที่อยู่ เลขที่ 4 ซ.ประดิพัทธ์ 15 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-402-6772-3
แฟกซ์ 02-618-5224
อีเมล์ me@tricast.co.th