ผลงาน

My Work

STAT

สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) ดูทีวีดาวเทียมทั้งสดและย้อนหลังได้กว่า 60 ช่องมีแผนเพิ่มช่องเป็น 100 ช่องภายในปี 2554 นี้

ME Live

เว็บไซต์ฟรีทีวี สามารถชมทั้งสดและย้อนหลัง ได้ถึง 3 เดือน รวมทั้งสามารถให้เรตติ้ง เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาให้กับรายการที่เหมาะสม