ปกป้องการลงทุนของท่านด้วย

Secure Stream


Dashboard

ข้อมูลจาก Google analytics จากเวปไซท์ดูทีวีย้อนหลัง www.me.in.th/live ช่วงเดือน เมษายน 2008 – สิงหาคม 2011

Secure Stream คืออะไร ?

หลาย ๆ ครั้งที่การลงทุนด้าน Streaming ของคุณถูกนำไปใช้ในเวปไซท์อื่น ๆ ที่ท่านไม่ได้อนุญาต และยากต่อการตรวจสอบ ซึ่งจากกรณีศึกษาของเวปไซท์ www.me.in.th เวปดูทีวีออนไลน์ย้อนหลังรายแรกที่ทำระบบดูทีวีย้อนหลัง ที่ทำ Streaming โดยไม่ได้ป้องกันการ copy พบว่ามีการเข้าใช้งานจริงในเวป www.me.in.th เพียง 5% เท่านั้นในขณะที่ค่าใช้จ่ายด้าน Stream Network สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การกระจาย เนื้อหารายการของท่านผ่านระบบ Secure Streaming ยังคงทำได้ปกติ โดยยังสามารถใช้วิธี Embedded code หรือ ระบุ URL ที่ท่านอนุญาตในระบบได้ ทำให้ท่านสามารถควบคุมการกระจาย เนื้อหารายการของท่าน และตรวจสอบข้อมูลปริมาณการใช้งานได้ในทุก ๆ link

Secure Stream จาก Tricast ยังถูกพัฒนาให้รองรับในทุก ๆ Platform ทั้ง Windows Media Video, Apple Stream และ Flash